Drodzy Rodacy,
Lekarze i Pacjenci,

Wszyscy, z ogromnym niepokojem i bólem obserwujemy  wydarzenia na Ukrainie.
Wojna jest ostatnim wydarzeniem, którego można było się spodziewać w Europie w XXI wieku. Giną niewinni ludzie, praca wielu pokoleń zamienia się w ruinę. Powstaje morze nieszczęść, którego fala przelewa się też i do Polski.

Celem Fundacji Polonii Medycznej jest kształcenie młodych lekarzy polskich i polonijnych oraz pomoc dla lekarzy oraz ich pacjentów mieszkających poza wschodnią granicą Polski. Sytuacja, jaka powstała na Ukrainie, sprawiła, że ten drugi cel stał się priorytetem – jeżeli lekarze polonijni nie przetrwają wojny, nie będzie mowy o ich kształceniu….
Naszym dzisiejszym celem jest wspomaganie lekarzy polskich w Ukrainie oraz ochrona ich rodzin. Pomoc dla walczących o przetrwanie Koleżanek i Kolegów będzie też i pomocą dla wszystkich, potrzebujących ich opieki, pacjentów.
Prosimy Was o wzięcie udziału w pomocy prowadzonej przez Fundację Polonii Medycznej.
Nie wszyscy spośród Was mogą, czy wiedzą jak, zaangażować się. Wiadomo jednak, że dla realizacji wszelkiej pomocy potrzebne są środki finansowe. Pomyślcie więc ile godzin z Waszej pracy zawodowej skłonni jesteście przeznaczyć na naszą wspólną humanitarną pracę charytatywną i wpłaćcie, prosimy, równowartość Waszej pracy na jedno z kont Fundacji Polonii Medycznej.
Fundacja nie ma kosztów w postaci opłacania siedziby, sekretarek, funkcjonariuszy lub delegacji służbowych. Cała wpłacona przez Państwo suma przeznaczona będzie na aktualne cele statutowe.
Dzisiaj jedynym realizowanym celem statutowym Fundacji stało się wsparcie polskich lekarzy z Ukrainy, ich rodzin oraz pacjentów.

WESPRZYJ

Poza wpłatami na konto, prosimy też o bezpośredni kontakt z innymi deklaracjami pomocy.

 

 

U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia.

Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest zbieranie odpowiednich środków, a następnie spożytkowanie ich na realizację głównych kierunków jej działania.

Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

  • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
  • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.

Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacją.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby popierające cele Fundacji, mające pomysły jak te cele zrealizować oraz wrażliwość skłaniającą je do odstąpienia swojego wolnego czasu i środków materialnych na rzecz nieznanych im Koleżanek i Kolegów oraz ich pacjentów.