Angela Bogucka urodziła się dniua 18.09.1952 w Związku Radzieckim, w Republice Mołdawii, w polskiej rodzinie. Studia medyczne ukończyła w roku 1975 na uniwersytecie medycznym w stolicy Mołdawii –  Kiszyniowie. Następnie pracowała przez 10 lat jako lekarz ginekolog-położnik w klinice położniczej w  Balti (Bielce). Zrobiła specjalizację z fizykoterapii i pracowała w tej samej klinice jako lekarz fizykoterapeuta (w Związku Radzieckim  była specjalizacja –  lekarz fizykoterapeuta). Po rozpadzie Związku Radzieckiego Mołdawia uzyskała niepodległość i pojawiła się możliwość odbudowania tożsamości narodowej obywateli. W roku 1994 Polacy w Bielcach zorganizowali stowarzyszenie „Dom Polski”,  gdzie Angela Bogucka pełniła funkcję sekretarza zarządu. W roku 1995 zorganizowała przy stowarzyszeniu Kolo Lekarzy Polskiego Pochodzenia, a w  roku 1998 zarejestrowała a urzędzie miejskim Polskie Towarzystwo Medyczne w Bielcach. W Kiszyniowie i w innych miejscowościach Mołdawii  też działały grupy lekarzy polskiego pochodzenia. Wkrótce potem doszło do zjednoczenia tych grup i  powstało Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii z czteroma grupami terytorialnymi: Kiszyniów, Bielce, Glodeni i Komrat. W każdej grupie był prezes i zarząd. Prezesi poszczególnych grup byli członkami zarządu całego PTM, którego prezesem została wybrana Angela Bogucka. W roku 1998  Stowarzyszenie przystąpiło do  Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Kongresach Polonii Medycznej, w konferencjach medycznych w Polsce i  zagranicą, odbywali staże medyczne w Polsce, organizowali w Mołdawii konferencje medyczne dla lekarzy polonijnych.
W roku 2004, z okazji 10-lecia Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych  została zorganizowana konferencja medyczna, która odbyła się  w Kiszyniowie. Brali w niej udział  lekarze z Niemiec, Francji, Polski, Ukrainy, Szwecji, Litwy i Mołdawii.
W roku 2005 była zorganizowana w Kiszyniowie międzynarodowa konferencja medyczna „Internet w medycynie” z udzialem lekarzy polonijnych z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski i Mołdawii.
W roku 2006, we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską odbyła się w Bielcach  konferencja p.t. „Aktualności współczesnej medycyny”.
W roku 2006 czlonkowie PTM w Mołdawii brali udział w V Kongresie Polonii Medycznej w Katowicach. Na posiedzeniu Rady Federacji Angela Bogucka zostala wybrana wiceprezesem Zarządu Rady Federacji W trakcie tej kadencji, razem z p.o. prezesa  prof. Markiem Rudnickim aktywnie uczestniczyła w organizacji VI Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu.
PTM w Mołdawii rozwijało się, funkcje prezesa pełnili po kolei prezesi grup terītorialnych  – Augustyn Zagurski i Boris Duda. Członkowie Towarzystwa wyjeżdżali do Polski na staże i szkolenia oraz realizowali różne projekty. We współpracy z zaprzyjaźnionym Polskim Związkiem Medycznym w Szwecji realizowane były w ciągu kilku lat wyjazdy dzieci z ubogich polskich rodzin z Mołdawii do uzdrowisk Kacika w górach w Rumunii, Konstanca nad morzem w Rumunii oraz Primorsk nad morzem w Ukrainie.
Organizowane też było hospicjum domowe, w ramach którego lekarze i pielęgniarki PTM odwiedzali obłożnie chorych z ubogich polskich rodzin, udzielali konsultacji medycznych, dostarczali leki i niezbędny sprzęt, materiały opatrunkowe i środki higieny.
We współpracy ze stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” z Krakowa,  z profesorem Zbigniewem  Chłapem na czele, kilkakrotnie przywoziliśmy pomoc humanitarną do Mołdawii.
We współpracy ze stowarzyszeniem „Polska Misja Medyczna” organizowaliśmy konsultacje medyczne dla Polaków w Bielcach i okolicznych miejscowościach.
Razem z członkami stowarzyszenia „Kresy” z Krakowa dostarczaliśmy żywnosść ubogim polskim rodzinom.
W roku 2012, na kolejnym posiedzeniu Zarządu zmieniono nazwę organizacji na Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii.
W roku 2013, z okazji 15-lecia Stowarzyszenia była zorganizowana w Kiszyniowie międzynarodowa konferencja medyczna w której uczestniczyli członkowie organizacji zrzeszonych w Federacji, oraz przedstawiciele Federacji,Naczelnej Izby Lekarskiej oraz polskich  Okręgowych Izb Lekarskich .
Angela Bogucka wyjechała z Mołdawii w roku 2013, prezesem Stowarzyszenia został Boris Duda.

Wyszukaj na stronie