Droga Kolezanko, drogi Kolego,

Streszczajac zapisy statutowe, celem Fundacji jest:

– wymiana naukowa i doskonalenie zawodowe mlodych wiekiem i stazem lekarzy polskich i polonijnych

-pomoc dla Polonii medycznej poza wschodnia granica Polski

Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Praca na rzecz Fundacji daje nam dużo satysfakcji i, w moim przekonaniu, pożytku dla polonijnych i polskich lekarzy oraz ich pacjentów.

Cieszę się, że wiele osób skupionych wokół Fundacji podziela tę samą pasję, poświęcając swój czas, siły i pieniądze na rzecz kształcenia i budowania jedności Polonii medycznej oraz jej współpracy z lekarzami w Polsce.

Wzmacniana przez nas jedność, harmonijne współdziałanie i pozycja w społeczeństwach, w których żyjemy, rzutują pozytywnie na obraz pozostałych członków Polonii oraz gruntują w oczach otoczenia korzystne zdanie o Polsce i Polakach.

Zapraszam do współpracy wszystkie osoby popierające cele Fundacji, mające pomysły jak te cele zrealizować oraz wrażliwość skłaniającą je do przeznaczenia czesci swojego wolnego czasu i środków materialnych na rzecz nieznanych im Koleżanek i Kolegów oraz ich pacjentów.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacją.

Zachęcam gorąco do kontaktu z Fundacją i skutecznego wparcia jej działania, w wybrany przez Ciebie sposób.

Z kolezenskimi pozdrowieniami

Janusz Kasina

Przewodniczacy Rady Fundacji

Wyszukaj na stronie