18 maja 2022 zmarła nagle docent Ewelina Hrycaj-Malanicz, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie.
Lwów stracił wybitnego lekarza i społecznika, a Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych straciła wspaniałą koleżankę, która stanowiła jeden z filarów Federacji.

Ewelina była wielką polską patriotką, zakochaną w swoim mieście. Urodziła się w roku 1941 we Lwowie, studia skończyła we Lwowie i nigdy Lwowa nie opuściła.
Jako lekarz obroniła doktorat w 1983 r. i pracowała w klinice internistycznej opiekując się chorymi i prowadząc owocną działalność naukową. Miała na swoim koncie 64 publikacje, głównie z dziedziny kardiologii.
Jako społecznik zostawiła po sobie ogromny dorobek. W 1991 była jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, którego głównym zadaniem była akcja charytatywna na rzecz chorych, często pochodzących z polskiej mniejszości narodowej. Od roku 1995 została prezesem tego zasłużonego stowarzyszenia. W 1997r. stowarzyszenie przystąpiło do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Ewelina wzieła udział we wszystkich 10-ciu Kongresach Polonii Medycznej. Ewelina była niezwykle aktywna jako prezes SLP we Lwowie. W 2001r. zorganizowała obchody 10-cio lecia, a w 2011 r. obchody 20-to lecia SLP.
W 2017r. zorganizowała obchody 150-cio lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego na które przybyło ponad 800 osób, z czego 400-tu lekarzy polskojęzycznych z całego świata. To niezwykle udane spotkanie zostawilo niezapomniane wspomnienia u wszystkich uczestników

Aktywność społeczna Eweliny nie ograniczała sie do domeny medycznej: była prezesem Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prowadziła intensywną akcję wydawniczą. Jeszcze w 2021 r. była współautorem pięknego wydania „Lwów w historii i kulturze polskiej” na które szukała środków finansowych aby zwiększyć ilość wydanych egzemplarzy.

Była odznaczona wieloma medalami cywilnymi jak tez zawodowymi (Gloria medicinae, statuetka Dr Bieganskiego).
Będzie nam jej brakowało w Federacji i napewno będzie jej brakowało w Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich we Lwowie.

Kornelia Król prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

 

18 maja 2022 roku odeszła na „wieczny lekarski dyżur„   docent dr.med Ewelina Hrycaj-Małanicz, wspaniała lekarka, oddana bez granic działalności społecznej kochająca Mama i Babcia. Ewelina urodziła się w 1941 roku we Lwowie z którym związana była przez całe życie. Stała na straży polskich tradycji Lwowa miasta „Semper Fidelis” kultywując tradycje polskiej kultury i osiągnięcia lwowskiej medycyny w trudnych relacjach wynikających z polsko-ukraińskiej historii. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie w roku 1991 a od 1995 roku jego Prezesem. Zadaniem SLP była integracja środowiska medycznego we Lwowie , podwyższanie kwalifikacji zawodowych i pomoc medyczna Polakom na Ukrainie. Od początku nawiązała kontakty z Naczelną Izbą Lekarską oraz Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczna NIL co pozwoliło dziesiątkom lekarzy odbycie stażu w Polsce .Uczestniczyła aktywnie wraz z lekarzami SLP we wszystkich kongresach polonii medycznej a w 1997 roku wprowadziła SLP do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie.

Swoja postawą inspirowała do działalności społecznej każdego kto miał okazję Ją poznać łącznie z ukochaną córka Barbarą, lekarką. Była wspaniała Mamą zakochaną w swoim wnuku Danielu.

Piękną kartę zapisała kierując działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywizując pokolenie seniorów Lwowa. Niezwykle ważnymi wydarzeniami były zorganizowane mimo wielu przeciwności obchody 10 lecia SLP, oraz 20 lecia SLP a także 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Medycznego (2 grudnia 1867) które były lekcjami patriotyzmu,  przypominającymi piękne karty polskości Lwowa.

Za swoja działalność została uhonorowana między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Medalem Gloria Medicine najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Po uroczystej mszy pogrzebowej 20 maja w kościele św Antoniego w asyście przyjaciół, przedstawicieli kultury i nauki Lwowa, oficjalnych delegacji Ewelina została pochowana na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Miałem szczęście od prawie 30 lat z uznaniem obserwować działalność Eweliny, niezwykle sobie cenie naszą współpracę, ale przede wszystkim naszą przyjaźń, ciepło Jej gościnnego domu, Jej wspaniałej Rodziny. Ewelinko odeszłaś tak nagle, bardzo będzie nam Ciebie brakowało, ale wierzę że tylko odeszłaś a nie umarłaś „Abitt non Obiit”

Dr Krzysztof Makuch (W-wa)

Wyszukaj na stronie