Koszty finansowania studiów lub kształcenia podyplomowego w formie stypendiów mogą być pokrywane przy pomocy środków własnych, stypendiow fundowanych przez uniwersytet na którym się studiuje lub prowadzi swoje badania już po uzyskaniu dyplomu lub stopnia naukowego oraz za pośrednictwem rozlicznych fundacji, których celem jest wspomaganie młodych lekarzy w ich dążeniach do zdobycia wiedzy oraz osiągnięcia wyników w ich badaniach naukowych.
Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest również wspomaganie młodych lekarzy dążących do swojego dalszego rozwoju naukowego i zawodowego nie tylko poprzez informację, poradę i znalezienie mentorów, ale też przez wsparcie finansowe. W chwili obecnej finansowanie badań naukowych przez naszą Fundację jest mocno ograniczone do sporadycznych przypadków.
Informacje o możliwych miejscach gdzie można aplikować o uzyskanie wsparcia finansowego można szukać pod adresem za pomocą którego można dotrzeć do setek fundacji.

Poniżej zamieszczamy kilkanaście wybranych adresów pod którymi można zapoznać się z możliwościami oraz wymogami stawianymi ewentualnym aplikantom:

 

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA:

www.thekf.org

NAWA, NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ:

https://nawa.gov.pl/en/scientists/polish-returns

FULBRIGHT MEDICAL FOUNDATION:

us.fulbrightonline.org

https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

35+ TOP MEDICAL SCHOOL SCHOLARSHIPS IN 2024 – SHEMMASSIAN ACADEMIC CONSULTING:

shemmassianconsulting.com

TOP MEDICAL SCHOOL SCHOLARSHIPS IN 2024: EVERYTHING YOU NEED TO KNOW:

medicalaid.org

APPLY FOR MEDICAL SCHOOL SCHOLARSHIPS | AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION:

ama-assn.org

HOW TO PAY FOR MEDICAL SCHOOL [2023 DATA]:

prospectivedoctor.com

HOW TO ATTEND MEDICAL SCHOOL FOR FREE:

usnews.com

MINIATURA, NARODOWE CENTRUM NAUKI:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8

PROGRAM STYPENDIALNY ORL W WARSZAWIE:

https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/program-stypendialny-orl-w-warszawie/

FUNDACJA IM. JAKUBA HR. POTOCKIEGO:

http://www.fpotockiego.org.pl/stypendia.html

MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2024

HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2024-pf-01-01?keywords=postdoctoral&openForSubmission=false&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43108390

EURODESK POLSKA

ORLEN FUNDACJA:

https://www.eurodesk.pl › granty

WORLD SCHOLARS HUB:

https://worldscholarshub.com › sc…

 

Poniżej jest informacja o możliwościach scholarship w USA dla  lekarzy z zagranicy  (International doctors).

Niektóre z tych programów obejmją również studentów.

Below are some specific scholarship opportunities available for medical doctors, including international medical graduates, to study or conduct research in the United States:

  • Fulbright Foreign Student Program: The Fulbright Program offers scholarships for graduate study, research, and teaching in the United States. Medical doctors can apply for Fulbright grants to pursue advanced studies or research in their field. You can find more information on the Fulbright Program website: https://foreign.fulbrightonline.org/about/foreign-fulbright
  • Fogarty International Center: The Fogarty International Center, part of the U.S. National Institutes of Health (NIH), offers various funding opportunities for international medical researchers and scientists. These opportunities include research training grants, fellowships, and collaborative programs. Explore their funding opportunities here: https://www.fic.nih.gov/Funding/Pages/default.aspx
  • American Medical Association (AMA) Foundation: The AMA Foundation offers scholarships, grants, and awards to medical students, residents, and physicians, including international medical graduates. These scholarships and grants support medical education, research, and community service. Visit the AMA Foundation website for more information: https://www.ama-assn.org/about/ama-foundation
  • Rotary Foundation: The Rotary Foundation offers scholarships for graduate study, including medical studies, through its various programs such as the Rotary Peace Fellowship and Global Grant scholarships. International medical doctors may be eligible to apply for these scholarships to pursue advanced studies or research in the United States. Explore their scholarship opportunities here: https://www.rotary.org/en/our-programs/scholarships
  • American Association of University Women (AAUW) International Fellowships: The AAUW offers International Fellowships for women pursuing full-time graduate or postdoctoral study in the United States. While not specifically for medical doctors, international female doctors who are pursuing advanced studies or research may be eligible to apply. Learn more about the AAUW International Fellowships here: https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/international/
  • Professional Medical Associations: Some medical specialty organizations and professional associations offer scholarships, grants, or fellowships for medical professionals, including doctors, to advance their education or research. Examples include the American College of Physicians (ACP), American Academy of Family Physicians (AAFP), and American College of Surgeons (ACS). Check the websites of these organizations for potential funding opportunities.

These are just a few examples of scholarship opportunities available for medical doctors, including international medical graduates, to study or conduct research in the United States. Be sure to carefully review the eligibility criteria, application requirements, and deadlines for each opportunity before applying.

Wyszukaj na stronie