O fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie wymiany naukowej i zawodowej między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia oraz wspieranie tych działań polonijnych organizacji medycznych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia członków Polonii na terenach, gdzie sytuacja zdrowotna i ekonomiczna jest szczególnie trudna.

Apelujemy o wszechstronne wsparcie naszych działań poprzez, bądź to wpłatę uznanej przez Ciebie sumy na konto Fundacji, bądź to skontaktowanie się z Fundacją i wzięcie udziału w jej pracy poprzez zaangażowanie swojego czasu, sił oraz kontaktów, które mogą ułatwić realizacje zadań Fundacji Polonii Medycznej.