O fundacji

Fundacja Polonii Medycznej

Celem działania Fundacji Polonii Medycznej jest stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej pośredniczącej w odnajdywaniu i ułatwianiu kontaktów między poszczególnymi lekarzami. Osoby o dłuższym stażu naukowym i zawodowym, posiadające doświadczenie w pracach badawczych, naukowych i w publikowaniu wyników badań, będą mogły, przekazywać młodszym kolegom swoją wiedzę i umiejętności, ku pożytkowi wszystkich zaangażowanych w wymianę osób oraz ich pacjentów. 

Na obecnym etapie celem naszym jest:

 1. Odnalezienie oraz zorganizowanie skłonnych do współpracy lekarzy polskiego pochodzenia, o uznanej pozycji naukowej i zawodowej
 2. Ułatwienie kontaktów pomiędzy polonijnymi naukowcami oraz stworzenie listy nazwisk osób  współpracujących z uwzględnieniem ich specjalizacji medycznych oraz kategorii badań naukowych
 3. Ułatwienie kontaktów między lekarzami pracującymi w Polsce, polskimi uniwersytetami zajmującymi się kształceniem lekarzy a polonijnymi lekarzami – naukowcami
 4. Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności lekarzy polonijnych oraz współpracujących z nimi lekarzy polskich i polskich wyższych uczelni medycznych

Potencjalnymi obszarami współpracy w poszczególnych specjalizacjach, są:

 • recenzje grantów
 • recenzje publikacji
 • wymiana stypendystów
 • współpraca w poszukiwaniu miejsc stażowych i grantów
 • udział w zespołach redakcyjnych magazynów naukowych wydawanych w Polsce
 • wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włącznie z obejmowaniem stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowców
 • wspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badan i publikacji
 • współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu sympozjów, konferencji i kongresów

Ambicją Fundacji jest również wspieranie Polonii medycznej, a poprzez to też i pozostałych członków Polonii, na terenach  gdzie sytuacja ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna. 

Polacy żyją w wielu miejscach, w których służba zdrowia działa bardzo źle, sytuacja polityczna jest trudna a sytuacja ekonomiczna jest, nierzadko, tragiczna. 

Właśnie tym osobom – najsłabszym, schorowanym i w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej jak i socjalnej, pomagają członkowie Polonii medycznej. 

Mieszkający na tych terenach lekarze polonijni, żyjąc w tych samych warunkach i sami otrzymując bardzo niskie wynagrodzenie, nie mają możliwości dzielenia się dobrami materialnymi czy lekarstwami. Pomimo to, starają się, w miarę swoich możliwości, wspierać najsłabszych członków Polonii. Lekarze są często sercem życia polonijnego na tych obszarach.

Ci z nas, którzy żyją w lepszych warunkach ekonomicznych mają możliwość przekazania pomocy poprzez Fundację Polonii Medycznej, wyrażając w ten sposób uznanie i poparcie dla tych którzy pielęgnują polskość i trwanie Polaków na terenach, na których warunki życia są trudne. 

Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku. 

Numer KRS: 0000872812

Regon:         387236652

NIP:              5732923511