W porządku alfabetycznym:

Założyciele Fundacji Polonii Medycznej:
Janusz Kasina (Sztokholm), 
Kornelia Król (Chicago),
Robert Kulski (Częstochowa)
Dariusz Żybort (Wilno).

Czlonkowie Zarządu
Kornelia Król – przewodnicząca
Robert Kulski
Ewa Radwańska
Marek Rudnicki
Dariusz Żybort

Członkowie Rady
Roman Budziński 
Anna Dominiczak 
Borys Duda
Janusz Kasina – przewodniczacy
Marek Majewski – sekretarz
Bogdan Milek
Sergiusz Prokopiuk
Maria Syczewska
Zbigniew Wszolek

Podstawowe dane o Fundacji

Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku.

numer KRS: 0000872812

Regon:         387236652

NIP:              5732923511

Geneza powstania Fundacji

U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia.

Nie wszyscy spośród nas mogą jednak równie swobodnie rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe i realizować przedsięwzięcia na polu nauki. Część Polonii medycznej mieszka poza wschodnią granicą Polski. Jest to ta część spośród nas, która potrzebuje szczególnej pomocy, nie tylko w realizacji swoich planów zawodowych i naukowych, ale też w pracy na rzecz pozostałych członków Polonii, których historia, przesuwając granice, umieściła poza Polską.

Myśl o powołaniu fundacji wspomagającej Polonię medyczną powracała od kilku lat i została zaktualizowana w trakcie rozmów, które toczyłem z  profesorem Zbigniewem Wszołkiem oraz dr Romanem Budzińskim, organizując X Kongres Polonii Medycznej w Gdańsku.

Efektem przemyśleń i rozmów był wniosek iż wola współpracy szeregu polskich i polonijnych lekarzy powinna znaleźć oparcie w formie zarówno stabilnej ekonomii, jak i organizacji, która pomagałaby młodszym Koleżankom i Kolegom skorzystać z pomocy zawodowo i naukowo bardziej doświadczonych lekarzy.

Dnia 18 grudnia 2020 roku, przy skutecznym wsparciu prawniczo-administracyjnym ze strony prof. Roberta Kulskiego oraz poparciu ze strony dr Kornelii Król i dr Dariusza Żyborta, Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana.

Janusz Kasina

inicjator, współzałożyciel i przewodniczący Rady Fundacji

Sztokholm, grudzień 2020

Wyszukaj na stronie