Urodzony 04/06/1953 w Bydgoszczy
Obywatelstwo francuskie i polskie
Zawód : 2-gi stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej z tytułem Specjalisty z Chirurgii Ogólnej.
Doktorat nauk medycznych z tematu: „Metoda laserowej fenestracji in situ z użyciem techniki nakładania obrazów w wewnątrznaczyniowych, kompleksowych operacjach aorty”.
Języki : polski, francuski, angielski, rosyjski
Zainteresowania : literatura, historia, jazz, rock, muzyka klasyczna, podróże, pływanie, golf, łyżwy.

– Miejsce pracy:
Uniwersytecki Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endokrynologicznej
Hôpital Henri Mondor, University Paris XII.
51, Av. Maréchal De Lattre De Tassigny
94-010 Créteil
France
MEDAL GLORIA MEDICINAE, 23/10/2021

Formacje :
– 1983 : Dyplom Lekarza Akademii Medycznej w Gdańsku.
– 1987 : 1-szy stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej z tytułem Chirurga.
– 1987 : Dyplom endoskopii przewodu przewodu pokarmowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
– 1992 : 2-gi stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej z tytułem Specjalisty z Chirurgii Ogólnej.
– 1988 – 1993 : Wielokrotne staże w francuskich Oddziałach Uniwersyteckich : Hôpital Beaujon i Hôpital Paul Brousse-Villejuif-Paris.
– 1994 : Dyplom Pogłębienia Specjalizacji z Chirurgii Ogólnej na Uniwersytecie Medycyny Saint Antoine w Paryżu.
– 1995 : Dyplom Pogłębienia Specjalizacji z Chirurgii Wisceralnej na Uniwersytecie Medycyny Saint Antoine w Paryżu.
– 2001 : Egzamin autoryzacyjny wykonywania zawodu Lekarza we Francji.
– 2003 : Autoryzacja wykonywania zawodu Specjalisty Chirurga Ogólnego we Francji.
– 2004 : Dyplom Uniwersytecki „Technik endowaskularnych” – Uniwersytet Medycyny Henri Mondor-Paryż XII.
– 2013 : Dyplom „Software TeraRecon w programowaniu stent-graftów” w San Francisco, USA.
– 2016 : Dyplom Uniwersytecki „Stent-grafty aortalne” w Lille u Profesora Stéphane Houlon.

Praca :
– 1984 – 1994 : Starszy Asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej w Bydgoszczy u Profesora Arkadiusza Jawienia.
– 1993 – 1997 : Asystent w paryskich Oddziałach Chirurgii Ogólnej : Hôpital Universitaire Boucicaut ; Hôpital Universitaire Broussais ; Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrère ; Hôpital René Dubos-Pontoise ; Hôpital C.M.C.
– 1997 – 2003 ; Asystent w paryskich Oddziałach Chirurgii Naczyniowej:
Hôpital Universitaire Ambroise-Boulogne-Paris ; Hôpital Saint Michel ; Hôpital L’Institut Mutualiste Montsouris.
– 2003 do dzisiaj : Starszy Asystent w Uniwersyteckim Oddziale Chirurgii Naczyniowej
i Endokrynologicznej, Hôpital Henri Mondor – Créteil – Paris.

Działalność naukowa :
– Autor i współautor wielu artykułów z dziedziny chirurgii ogólnej i naczyniowej.
– Wykładowca na wielu Kongresach Chirurgii Naczyniowej
w Polsce:
w Kazimierzu Dolnym (11), w Krakowie (5), w Warszawie (6) w Zakopanym (1),
w Gdańsku (1), w Bydgoszczy (1)
i zagranicą:
w Lipsku (6), w Londynie (6), w Nowym Jorku (2), w Chicago (1) w Hong Kongu (1),
we Wiedniu (1), w Davos (1).

W tym polonijne wykłady:
– Wykład na IX Kongresie Polonii Medycznej w Warszawie 03/06/2016.
– Organizator i wykładowca sesji chirurgii naczyniowej na X Kongresie Polonii Medycznej w Gdańsku 01/06/2019.
– Wykład 21 września 2019 r. w Chicago: „Polscy lekarze we Francji w czasie 2 Wojny Światowej” na Il Konferencji „Patriotism, Heritage, Medicine”
– Dyrektor i wykładowca corocznego od 5 lat Sympozjum Specjalistów Naczyniowych Polskiego Pochodzenia w Teatrze J. Słowackiego oraz w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w Zakopanym.
– XVIII Międzynarodowa Koferencja Medyczna. Integracja Specjalizacji – Davos 2021
17.03.2021, wykład: „Współczesne, mało-inwazyjne, endowaskularne leczenie tętniaków aorty”
– Poza tym uczestnik w ponad 150 kongresach na Świecie.

Przynależność do organizacji :
Członek Związku Lekarzy Francuskich „Conseil National de l’Ordre des Médecins”.
V-ce Prezydent Związku Lekarzy we Francji AMOPF; Association des Médecins d’Origine Polonaise de France”.
Honorowy Członek Związku Lekarzy Polskich w Chicago.
Member Of The Gemelism Groupe d’Etude des Médecins Libéraux de Saint Maur des Fossés Association loi 1901.

Wyszukaj na stronie