Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jednocześnie jest adwokatem wykonującym zawód w kancelarii adwokackiej w Częstochowie specjalizującym się w postępowaniu cywilnym (spory sądowe), prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności w prawie spółek, a także w prawie medycznym. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2017 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, specjalność – postępowanie cywilne. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie i członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Kilkakrotnie odbywał staże naukowo-badawcze w amerykańskich szkołach prawniczych. W latach 2011-2012 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku. Jest członkiem założycielem i byłym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie.

Wyszukaj na stronie