W młodości interesowałem się wszystkim, między innymi uprawiałem amatorsko kilka dyscyplin sportowych, konstruowałem różnorodne urządzenia elektroniczne, próbowałem programować pierwsze komputery, grałem na skrzypcach, czytałem mnóstwo książek z różnych dziedzin. W końcu zdecydowałem się studiować medycynę. W 1987 roku ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1996 roku uzyskałem dyplom specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 2004 roku obroniłem pracę doktorską w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 1989 roku nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pracuję w Szpitalu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, gdzie zajmowałem się chirurgią ogólną, onkologiczną, endokrynologiczną i bariatryczną, diagnostyką ultrasonograficzną, organizacją kontroli zakażeń szpitalnych. Szpital w którym pracuję był jednym z pionierów chirurgii małoinwazyjnej. Byłem współorganizatorem kursów chirurgii laparoskopowej, na których przeszkoliliśmy około 10% wszystkich polskich chirurgów. Byłem współorganizatorem siedmiu dorocznych konferencji ogólnopolskich w dziedzinie zaawansowanych metod chirurgii małoinwazyjnej, współtworzyłem Sekcję Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, byłem członkiem Komitetu Redakcyjnego „Wideochirurgii Polskiej” przemianowanej później na „Videosurgery and other miniinvasive techniques”. Opublikowałem 18 prac naukowych, wygłosiłem wiele wykładów, redagowałem też lub byłem współautorem publikacji w dziedzinie bioetyki oraz artykułów publicystycznych w mediach lekarskich. Jestem również związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, prowadzę zajęcia fakultatywne z bioetyki dla studentów Wydziału Lekarskiego, jestem też drugą kadencję członkiem Rady Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Interesując się od czasu studiów filozofią doszedłem kiedyś do wniosku, że o ile nadzieja na naprawę całego świata wydaje się wątpliwa, to moją powinnością jest zadbać o ten jego fragment w którym przyszło mi żyć. Zapewne dlatego, ale też kontynuując tradycje rodzinne, zawsze włączałem się w różnorodną działalność społeczną. Pracowałem w samorządzie miejskim, w zarządach kilku organizacji pozarządowych. Najwięcej czasu jednak poświęciłem pracy w samorządzie lekarskim, gdzie jestem aktywny nieprzerwanie od 1997 roku. W latach 2009 – 2018 byłem prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, obecnie jestem jej wiceprezesem i odpowiadam za organizację kształcenia podyplomowego. W 2017 roku podjąłem się we współpracy z dr Januszem Kasiną organizacji X jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej i III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich w Gdańsk, który odbył się na przełomie maja i czerwca 2019 roku w Gdańsku. Doświadczenia z organizacji tego niezwykłego wydarzenia, liczne nawiązane w tym czasie kontakty i przyjaźnie, zaowocowały inicjatywą powołania organizacji, która miałaby podmiotowość prawną w Polsce, a reprezentowałaby Federację Polonijnych Organizacji Medycznych. Pomysł ten wpisał się w marzenia dr Janusza Kasiny i Zarządu Federacji o stworzeniu instytucjonalnej platformy współpracy naukowej i edukacyjnej polskich lekarzy z całego świata.

Wyszukaj na stronie