ZAŁOŻYCIELE, ZARZĄD, RADA

Janusz Kasina, urodzony w Krakowie, ukończył w roku 1972 Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego, w roku 1978 ukończył Akademię Medyczną w Krakowie, w roku 1982 uzyskał amerykańską nostryfikację ECFMG. W roku 1983 uzyskał specjalizację I-go stopnia z anestezjologii oraz z ginekologii i położnictwa. Specjalistą II-go stopnia z ginekologii i położnictwa został po następnych czterech latach pracy. W roku 1987 obronił doktorat. W tym samym roku wyjechał do Szwecji, gdzie dwa lata później został uznany za specjalistę z ginekologii i położnictwa według szwedzkich reguł. Pasję jaką było dla niego położnictwo zamienił na pracę w prywatnej praktyce ginekologicznej, którą prowadzi w Sztokholmie od roku 1993. Lekarze pracujący w jego praktyce ginekologicznej przyjmują obecnie około 16 000 wizyt na rok. Jego najbliższa rodzina to, poślubiona w roku 1977, żona – Ewa, synowie – Piotr, Rafał i Michał, sześcioro wnucząt oraz brat – Rafał wraz z rodziną.

Z zaangażowaniem uczestniczył w życiu polonijno-medycznym sprawując, ze przez kilka kadencji funkcję prezesa lub wiceprezesa Polskiego Związku Medycznego w Szwecji. W roku 1994 był uczestnikiem uroczystości powstania w Londynie dzisiejszej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. W latach 1996-98 pełnił funkcję sekretarza Rady Federacji i następnie w latach 1998-2000 prezesa Rady Federacji, przez dwie kadencje był wiceprezesem, a w latach 2016-2021, ponownie, prezesem Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Reprezentując Federację był współorganizatorem dwóch Kongresów Polonii Medycznej – w roku 2000, w Warszawie oraz roku 2019, w Gdańsku.

W roku 2020 zainicjował powstanie Fundacji Polonii Medycznej, w następnym roku, skupiając wokół tej idei czołowych polonijnych lekarzy-naukowców oraz organizatorów życia polonijnomedycznego, był współtwórcą Fundacji. Głównymi celami Fundacji są pomoc w kształceniu zawodowym i rozwoju naukowym młodych lekarzy polonijnych i polskich oraz pomoc dla mieszkających na Wschodzie lekarzy polonijnych, a poprzez nich, dla Polonii mieszkającej poza wschodnią granicą Polski.

Jego praca na rzecz Polonii medycznej uhonorowana została przez Prezydenta RP poprzez przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2000), przez Polskie Towarzystwo Lekarskie statuetką im. Władysława Biegańskiego (2019), przez największą organizację polonijnomedyczną, Polish-American Medical Society, tytułem Członka Honorowego PAMS (2020) oraz przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych – Statuetką Federacji (2021).

W chwilach przeznaczonych na inne pasje Janusz Kasina przebiegł kiedyś 42195 metrów, zanurkował, scuba diving, ponad 200 razy, podróżował po 90 krajach i zrobił, wraz z Ewą, kilkaset tysięcy zdjęć, co zaowocowało m.in. nagrodami w konkursach fotograficznych PhotoArtMedica.