Dr Adam T Cios, jest absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prawdziwy obrońca praw pacjenta i zdrowia. Jego specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej (EM) oraz praca w Chicago oraz na przedmieściach świadczą o jego zaangażowaniu w opiekę nad pacjentami i społecznością.
Jako aktywny członek Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago, dr Adam T Cios pełni ważną rolę jako Skarbnik w Zarządzie. Jego działania w zakresie unowocześnienia systemu rachunkowości, wprowadzenia elektronicznego systemu zapisów oraz usprawnienia komunikacji elektronicznej są godne uznania. To właśnie takie innowacje pomagają organizacjom medycznym działać sprawnie i efektywnie.
Nie tylko w ZLP, ale także w Zarządzie FPOM (Federacji Polskich Organizacji Medycznych) dr Adam T Cios pozostawił swoje ślady. Pełnił funkcję Skarbnika przez prawie 3 kadencje, a także jest aktywnym członkiem Rady Federacji FPOM. Jego zaangażowanie w organizację Kongresów FPOM jest dowodem na to, że dba o rozwój i wymianę wiedzy wśród lekarzy polonijnych.
Dr Adam T Cios ma wizję przyszłości FPOM. Skupienie na młodych lekarzach polonijnych, rezydentach i studentach jest kluczowe. Wspieranie ich, niezależnie od miejsca urodzenia czy zamieszkania, w zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów może przynieść korzyści zarówno im, jak i pacjentom, którymi się opiekują.
Podkreślenie siły FPOM dzięki aktywnemu udziałowi lekarzy organizacji polonijnych jest ważne. To właśnie wspólna praca i zaangażowanie tworzą mocną społeczność medyczną.

Wyszukaj na stronie