Aleksander Pułyk, urodził się dnia 4 listopada 1954 r. w Użgorodzie na Ukrainie (były ZSRR), w polskiej rodzine. W roku 1979 ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Państwowym w Użgorodzie.  W latach 1979-1980 rozpoczął specjalizację z neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Lipiecku. ńastępnie pracował jako lekarz-neurolog w szpitalu w Lipiecku i w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Użgorodzie. W roku 1997 obronił pracę doktorską „Epidemiologia ostrych udarów naczyniowo-mózgowych i profilaktyka wpływu biotropowego pogody na przebieg chorób naczyniowo-mózgowych w regionie Karpat Ukraińskich” na Akademii Kształcenia Podyplomowego w Kijowie. Od roku 2000 pracował jako asystent profesora na Uniwersytecie w Użgorodzie. W latach 2003-2011 był ordynatorem  oddziału neurologii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. A. Nowaka w Użgorodzie, od roku 2004 był konsultantem wojewódzkim obwodu Zakarpackiego w dziedzinie Neurologii. W roku 2014 przeprowadził habilitację na podstawie pracy habilitacyjnej „Poudarowe zaburzenia poznawcze i sposoby ich poprawy” w Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im. P.L. Szupyka w Kijowie. Od roku 2016  jest profesorem, kierownikiem katedry neurorehabilitacji, z kursem psychologii klinicznej, Uniwersytetu Narodowego w Użgorodzie.

W latach 90-tych, razem z grupą lekarzy polskiego pochodzenia, założył w Użgorodzie Koło Lekarskie przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia. W roku1997, na III Kongresie Polonii Medycznej w Krakowie, prezentował Koło Lekarskie na Radzie Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. W roku 1998  Koło Lekarskie stało się członkiem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Od tego czasu Aleksander Pułyk jest członkiem Rady FPOM, bierze  czynny udział w polonijnym życiu medycznym, w przygotowaniu kolejnych kongresów, aktywnie prezentuje osiągnięcia medycyny polskiej w Ukrainie.

Aleksander Pułyk zorganizował na Zakarpaciu serię konferencji naukowych z udziałem wybitnych naukowców polskich, jak na przykład: 2004 r. – prof. Andrzej Szczudlik: „Choroby ruchu”, 2015 r. – prof Aleksander Sieroń: „Interdyscyplinarne oblicza medycyny”, 2017 r. prof. Zbigniew Wszołek: „Zaburzenia ruchowe: Nowoczesne aspekty diagnostyki i leczenia Choroby Parkinsona”.  Jako naukowiec bierze czynny udział w konferencjach naukowych w Polsce, m.in.: Zgorzelec,  Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bolu”,  Kołobrzeg, Polsko-Niemieckie Sympozja Naukowe.

W ostatnich latach poświęca dużą uwagę prezentacji osiągnięć polskiej medycyny praktycznej na Ukrainie,  w 2021 r. inicjował przeprowadzenie stażu szkoleniowego dla neurologów z Ukrainy z medycyny ratunkowej na Uniwersytecie medycznym w Białymstoku.

Obecnie pracuje jako kierownik katedry neurorehabilitacji z kursem psychologii klinicznej na Uniwersytecie Narodowym w Użgorodzie.

Wyszukaj na stronie