Aleksander Sudujko przyszedł na świat 9 kwietnia 1993 roku w Wilnie, jako pierworodny syn Kazimierza i Mirosławy. Przed rozpoczęciem nauki w wileńskiej Średniej Szkole im. Szymona Konarskiego rodzina uzupełniła się o siostrę Joannę i tak już zostało. Po szkole dostał się na jednolite studia magisterskie na kierunku odontologia w Instytucie Odontologicznym na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego. W czasie studiów (2014 – 2016) pracował jako dziennikarz sportowy portalu informacyjnego zw.lt oraz prezenter radiowy w Radiu Znad Wilii, odbył też staż w Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia w Warszawie, gdzie zgłębił sportową kuchnię publicznej rozgłośni państwowej. Po ukończeniu studiów w 2017 zdecydował się zawęzić zakres zainteresowań, co skutkowało rozpoczęciem specjalizacji z chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie Wileńskim. W dostaniu się na rezydenturę pomogły mu badania naukowe prowadzone w ostatnich latach studiów, a szczególnie praca naukowo-badawcza pt. „Ocena morfologii korzeni pierwszych zębów trzonowych żuchwy za pomocą mikrotomografii komputerowej”, która w 2017 roku została nagrodzona nagrodą specjalną na VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców we Wrocławiu.

Okres rezydentury to czas intensywnej pracy w Klinice Žalgirio Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie zatrudnił się także w poradni chirurgicznej Przychodni konsultacyjnej oraz na Izbie przyjęć. Na półmetku specjalizacji od wileńskiej codzienności odciągnęły go dwa staże, odbyte w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego oraz Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod koniec 2018 roku i na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego w Olsztynie w październiku 2019 roku. Ten rok był również powrotem do zainteresowań naukowych — przez dwa lata pracował jako lektor na Wydziale Biomedycznym Kolegium w Poniewieżu.

Aleksander Sudujko  rozpoczął swoją działalność społeczną  już w klasie maturalnej, a pierwszą przystanią był Związek Polaków na Litwie. Przewodniczył tam należącemu do ZPL kołu Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” (tańczył w zespole od 2004 do 2021 roku), a w 2012 roku współtworzył i prowadził organizację młodzieżową „Wileńska Młodzież Patriotyczna”. W latach 2012-2015 został wybrany został do Zarządu Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie, a później odbył trzyletnią kadencję w Radzie Związku Polaków na Litwie. Kolejnym oczywistym krokiem było dołączenie do Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, gdzie od 2018 roku w przeciągu dwóch kadencji miał zaszczyt piastować stanowisko sekretarza. Zaangażował się wówczas także w działalność Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych i w bieżącej kadencji jest członkiem Zarządu pełniąc funkcje administratora strony internetowej. W 2021 roku założył i współprowadził podcast o tematyce medycznej “Colloquium”.

Wyszukaj na stronie