Bronisław J. Orawiec

Bronisław Orawiec, urodzony w Polsce (Poronin), jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą I i II stopnia, a w USA Board Certified w Internal Medicine oraz Cardiovascular Disease. Po zdaniu egzaminu nostryfikacyjnego, ukończeniu rezydentury w chorobach wewnętrznych oraz fellowship w kardiologii ogólnej i interwencyjnej na Uniwersytecie Marshall w Huntington w stanie West Virginia, przeniósł się do Chicago, gdzie otworzył dwie specjalistyczne kliniki kardiologiczne. Współpracował jako lekarz prowadzący oraz konsultant kardiologiczny z pięcioma renomowanymi szpitalami na terenie Chicago. 

Dr Orawiec jest bardzo aktywny w środowisku polsko-amerykańskim, piastując prestiżowe pozycje w wielu organizacjach. Do Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago należy od 35 lat, pełniąc funkcję członka Zarządu, wiceprezesa, prezesa oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od roku 2009 jest Honorowym Prezesem ZLP. Od roku 1994 pełni zaszczytną funkcję naczelnego lekarza Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA). Od 30 lat jest również lekarzem Klubu „Tatry”. W 2000 r. powołano go na lekarza naczelnego Stowarzyszenia Polskich Twórców Ludowych w Ameryce (SPTL). Od roku 1992 jest wiceprezesem Koła nr 45 Poronin przy ZPPA, a od roku 2021 – Honorowym Członkiem Koła. W latach 2009-2016 pełnił funkcję skarbnika Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM), do której należy 21 organizacji medycznych z Europy oraz USA. Jest także członkiem American College of Cardiology, American College of Chest Physician oraz American Biographic Institute. 

Bronisłw Orawiec jest założycielem i prezesem Klubu Sportowego „Bronek” przy ZLP w Chicago. Zorganizował 136 imprez sportowych w Chicago, Kolorado i Alpach, w tym dwadzieścia siedem Światowych Mistrzostw Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim. Dla Klubu „Tatry” organizuje Mistrzostwa Klubu w Tenisie Ziemnym.

Dr B. Orawiec jest autorem ponad 30. prac naukowych, a także licznych (ponad 450) artykułów popularnonaukowych. Wydawca dwunastu publikacji, w tym pięciu tomów Góralskich Posiadów Doktora Orawca. Często pojawia się na łamach prasy, w radiu i telewizji, udzielając wywiadów i komentując wydarzenia. W roku 2013 pełnił zaszczytną funkcję Wielkiego Marszałka Parady 3 Maja w Chicago. 

Zapoczątkował i organizował doroczne darmowe szczepienia przeciw grypie, darmowe badania screeningowe chorób serca dla Polonii, a także darmowe konsultacje kardiologiczne (lata 1994-2019). Ze szczepień oraz badań skorzystało kilka tysięcy osób, w tym wiele spośród nich miało wykonane badania po raz pierwszy w życiu. Dzięki tego rodzaju akcjom medycznym wiele osób uniknęło groźnych powikłań pogrypowych oraz ich następstw takich jak zawał serca, udar mózgu czy śmierć. 

W 2006 roku utworzył „Fundusz Kardiologiczny dr. B. Orawca” (Orawiec Cardiac Fund) przy ZLP w Chicago, którego celem jest pomoc środowisku polonijnemu w zwalczaniu chorób serca, upowszechnianie wiedzy o schorzeniach sercowo-naczyniowych, czynnikach ryzyka chorób serca, możliwościach leczenia oraz profilaktyka i promocja zdrowego trybu życia. Dr. Orawiec utworzył także korporację „Góralskie Posiady Doktora Orawca” Foundation, NFP (2008), „Fundację Sportową Orawca” przy ZLP (Orawiec Sport Foundation,1998) oraz Fundację Kardiologiczno-Medyczną im. Dr. B. Orawca (Cardiac Medical Foundation, NFP, 2013). 

Dr B. Orawiec został odznaczony i uhonorowany wieloma orderami, tytułami, medalami i dyplomami. Jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta RP (Warszawa, 2000). Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Św. Stanisława (2024); Krzyż Kawalerski Orderu Św. Jana Kantego (2023); Krzyż Kawalerski Orderu Św. Wawrzyńca (2019); Krzyż Kawalerski Królewskiego Orderu Św. Stanisława (2019); otrzymał wyróżnienie „Top Doctor” (The Global Directory of Who’s Who Online) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii; został uhonorowany dyplomem i medalem „Labor Omnia Vincit” przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (Poznań, 2017); otrzymał dyplom i Odznakę Honorową  „Bene Merito” przyznaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej (2016); „Nagrodę im. O. Balzera – Primus Inter Pares” od Stowarzyszenia Absolwentów LO w Zakopanem; statuetkę „Community Service Award” od Rady Nauczycieli Polonijnych w Chicago; statuetkę „Solidarność” (2015); The American Board of Cardiology Award of Excellence and Designation as Laurate of the American Board of Cardiology (2013); „Special Recognition” od Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej za wkład w rozwój wiedzy medycznej z dziedziny kardiologii oraz za wiele prac charytatywnych i kulturalnych na rzecz Polonii (2010), Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” (Katowice, 2010); Honorową Statuetkę Biegańskiego przyznaną przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie (2009); Dyplom „Zasłużony dla Sportu” przyznany przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie (2008); Nagrodę Dziedzictwa Polskiego Citibank Polish Heritage Awards w kategorii: Health & Human Services (2008); w roku 2008 został powołany przez Radę Wydziału i Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na stanowisko profesora wizytującego ŚUM; otrzymał Medal „Gloria Medicinae” – najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Warszawa, 2008); „Lifetime Achievement Award”, The World Congress of Arts, Sciences and Communications (Great Britain, 2007); „International Hall of Fame“ Cambridge, England (2006); American Hall of Fame (2006);  został zaliczony do grupy najlepszych lekarzy w Ameryce: America’s Top Physicians oraz America’s Top Cardiologists (2006); „American Medal of Honor” (2006); otrzymał tytuł „Polonusa 2005”, Radio 1080 AM Chicago; złoty medal i dyplom prymasowski: “Zasłużony dla Kościoła i Ojczyzny”, Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp (Warszawa, 2004). W roku 2001 podczas XXXV Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej został pasowany na Zbójnika Roku, w 2014 na Mistrza Loży Podhalańskiej Bractwa Kawalerów Spiżowych, a w 2017 podczas XXIV Góralskich Posiadów Doktora Orawca na Harnasia.

Bronisław Orawiec zdobył ponad 500 pucharów i medali sportowych, trzydziestojednokrotnie zdobył tytuł Sportowca Roku wśród lekarzy polonijnych.

Więcej informacji o zawodowej i społecznej działalności dr. B. Orawca można znaleźć na stronie internetowej: www.drorawiec.org.

 

Wyszukaj na stronie