1 kwiecień 2024, Wilno

Imie, nazwisko: Bronislawa Siwicka

Adres: Geniu 16-4; 11219, Vilnius, Litwa

Tel.:+3701014369

Mail: bronislavasivicka@yahoo.com

                                                         Życiorys

Data i miejsce urodzenia: 11 marca 1940 r., Wileńszczyzna.

Edukacja:
Ukończyła polską szkołę Nr. 26 w Wilnie.

W 1967 r. uzyskała dyplom wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Wileńskim, specjalizując się w chorobach wewnętrznych.

Doskonalenie zawodowe:
Wielokrotne dokształcenie na bazie Uniwersytetu Wileńskiego.

Uczestniczyła w stażach specjalistycznych w Moskwie, Leningradzie, Polsce, Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych.
W 1985 roku otrzymała najwyższą kwalifikację zawodową.

Kariera zawodowa:
1967-1971: Lekarz dzielnicowy w przychodni miejskiej.
1971-1980: Ordynator oddziału w Szpitalu Centralnym regionu wileńskiego.
1980-2005: Ordynator oddziału chorób wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu „Czerwony Krzyż” w Wilnie.
1980-1994: Kierownik kursów podyplomowych dla lekarzy internistów i rezydentów w Wilnie
1991-1994: Wykładowca chorób wewnętrznych w wyższej szkole medycznej w Wilnie.
2005-2015: Specjalista ubezpieczeń społecznych w Wilnie.

Praca społeczna
1992-1997 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Internistów na Litwie.

1980-1992 – Członek komisji do określenia stopnia kwalifikacji lekarzy internistów na Litwie (recenzjowanie prac).Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie
1993-1999 – Współorganizacja studiów medycznych w Wilnie dla mlodzieży  polskiej
2003-2010  – Wspólorganizacja studiów medycznych w Wilnie dla młodzieży polskiej

1991-1997 – Organizacja kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia medyczne.
1992 – Założenie polskiej grupy w Pomaturalnej Szkole Medycznej w Wilnie, gdzie wykłady w języku polskim zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie.

Członkostwo i przewodnictwo w organizacjach
1996-2010 – Członek Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.
2010-2013 – Przewodnicząca Komisji Statutowej Federacji POM.
2010-2016 – Wiceprezes Federacji POM.
Od 2016 – Członek Komitetu Doradczego Federacji POM.

Organizacja działalności i infrastruktury Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie
Na fali ogólnego odrodzenia Litwy w latach 1990 -tych powstała  konieczność zrzeszenia się organizacji społecznych. W 1989 zostało założone Koło Medyków, które w  1993 r. zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie Medyczne.  Była potrzeba niesienia  zorganizowanej pomocy medycznej dla polskojęzycznej ludności na Wileńszczyźnie. Zorganizowano  akcje dobroczynne, takie jak „Dni Zdrowia” i „Białe Niedziele”, które umożliwiły dostęp do specjalistycznych konsultacji dla szerokiej grupy odbiorców. Przeprowadzana była tekże rekrutacja na obozy rehabilitacyjne w Polsce, organizowano wyjazdy dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc medyczną w języku polskim dla osób mających trudności z komunikacją w języku litewskim. Przyczyniło się to do poprawy zdrowia i warunków życia osób objętych działaniami Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

Potrzeba odrodzenia polskiej inteligencji medycznej sprawiła, że w roku 1991 został uruchomiony kurs przygotowawczy na studia medyczne dla abiturientow szkól polskich. W 1992 roku, na podstawie umowy z AM w Białymstoku, zostala  utworzona 30 osobowa grupa młodzieży polskiej z Litwy. Dla pielęgniarek utworzona została równocześnie polska grupa w Szkole Medycznej w Wilnie.
5 grudnia 1996 roku, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, jako pierwsza organizacja z krajów wschodnich, przystąpiło  do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Od tego czasu udzielałam pomoc organizacyjną i merytoryczną dla organizacji polonijnych zza granicy wschodniej. To umożliwiło nawiązanie szerokich kontaktów zawodowych i towarzyskich z lekarzami z całego świata, wzmacniając pozycję lekarzy na Litwie

W roku 2010 zostałam wybrana na stanowisko wiceprezesa Federacji POM, funkcję tę pełniłam przez dwie kadencje do roku 2016. Od 2016 roku należę do  Komitetu Doradczego Rady Federacji.

Organizacja Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Medycznych w Wilnie

Zajmowałam się organizacją Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Medycznych w Wilnie. W dniach od 17 do 21 czerwca 1998 roku miałam przyjemność przewodzić organizacji Światowego Zjazdu oraz konferencji dla lekarzy polonijnych, który został zorganizowany w Wilnie z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza. Kolejne wydarzenia naukowe obejmowały Międzynarodową Konferencję z okazji 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (PSML), podczas której wydano dyskietkę kompaktową z opisem działalności PSM. Z okazji 20-lecia PSML została wydana książka „Polskie Stowarzyszenie Medyczne 1989-2009”. W roli przewodniczącej Komitetu Naukowego przygotowałam konferencję z okazji 25-lecia PSML, pt. „Historia Medycyny Wileńskiej”, oraz zajmowałam się wydaniem publikacji zawierającej streszczenia prezentowanych prac.

Publikacje

Aktywnie uczestniczyłam w dziesięciu Światowych Kongresach Polonii Medycznej oraz w tematycznych konferencjach organizowanych w Polsce, na których wygłosiłam łącznie 14 referatów o różnorodnej tematyce. Jestem autorką lub współautorką około 60 publikacji naukowo-medycznych oraz pełniłam funkcję członka komitetów naukowych i organizacyjnych VII, VIII i IX Kongresu Polonii Medycznej.

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie 1989-2009, Wilno – Publikacja książkowa.
„Zakres zmian w opiece zdrowotnej na Wileńszczyznie w latach 1990-2016. Inicjatywy społeczności polskiej a reformy państwowe” – Do książki „Polacy na Litwie – przeszłość i teraźniejszość”, KUL, Polska, Toruń, 2018.
„Ksiądz Prałat Józef Obrembski – Ojciec Duchowy Wileńszczyzny” – Do książki „Kultura Polska na Litwie”, 2020, KUL, Polska.

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy naukowej w dziedzinie medycyny oraz działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie.
Data przyznania: 25 kwietnia 2019 r.

Złoty Krzyż Zasługi RP
Data przyznania: 2000

Złoty Medal Alberta Schweitzera Światowa Akademia Medycyny
Data przyznania: 2005

Medal „Gloria Medicinae”
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa
Data przyznania: 22.10.2021

Medal „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie”
Data przyznania: 2004

Honorowa Statuetka W. Biegańskiego
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Data przyznania: 2009

Odznaczenie „Pro Gloria Medici” („Ku chwale lekarzy”)
Kapituła, Toruń
Data przyznania: 1998

Odznaczenie „Za chlubną pracę”
Ministerstwo Zdrowia
Data przyznania: 1984

Dyplom Uznania Honorowy Członek Związku Lekarzy Polskich w Chicago
Data nadania: 01-02-2014

Dyplom Uznania za zasługi dla litewskiego i międzynarodowego środowiska polonijno-medycznego
Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Chicago
Data przyznania: 2015

Statuetka Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych za pracę na rzecz środowiska medyczno-polonijnego w latach 2009-2016
Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, IX Kongres Polonii Medycznej, Warszawa

Tytuł Gościa Honorowego X Kongres Polonii Medycznej / III Zjazd Lekarzy Polskich
Data przyznania: czerwiec 2019 r.

Najwyższa kwalifikacja zawodowa lekarza interny Ministerstwo Zdrowia Litwy
Data przyznania: 1985

Polak Roku – „Kurier Wileński”
Data przyznania: 2009

Wyszukaj na stronie