Urodziłem się 19 sierpnia 1974 r, w Wilnie. W 1992 r. ukończyłem Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli w Wilnie, w 1997 r. Akademię Medyczną w Białymstoku, wydział lekarski, oddział stomatologii. Odbyłem staż podyplomowy na Uniwersytecie Wileńskim. Od 1998 do 2001 roku pracowałem jako lekarz stomatolog w przychodni w Szeszkinie w Wilnie. Od 2001 roku prowadzę prywatną praktykę stomatologiczną. Od 1998 r. jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, przez kilka kadencji pełniłem funkcje wiceprezesa, od kwietnia 2018 r do kwietnia 2021 r. byłem wybrany na stanowiskoo prezesa PSML. Od  marca 2018 roku jestem prezesem Społecznego Komitetu opieki nad Starą Rossą.

Moją pasją była i jest historia. Jako lekarz zacząłem się interesować historią medycyny wileńskiej, jak też historią Wilna. Z biegiem czasu zacząłem brać udział w konferenjach z historii medycyny, co w przyszłości zaowacowało w organizowaniu konferencji z historii medycyny w Wilnie przy współpracy z PSML. Później zaczęliśmy też organizować konferencje i wystawy z historii medycyny wileńskiej wspólnie z Uniwersytetem Wileńskim, przekazując informację o spuściznie historycznej naszym litewskim kolegom. Wspólnie z kolegami z PSML objęliśmy opieką groby lekarzy na wileńskiej Rossie. Pierwsze przygody z Rossą rozpoczęły się przed dziesięciu laty od odnalezienia i sprzątania grobów lekarzy na Rossie. Potem było odnowienie pierwszego pomnika, następnie zorganizowanie w maju 2014 roku z lekarzami ze stowarzyszenia kwesty na Rossie. Jesienią 2014 roku podjąłem się zorganizowania pierwszej kwesty na cmentarzach Wileńszczyzny, potem była kolejne każdego roku. Potem doszły prace nad renowacją pomników i w marcu 2018 roku zostałem prezesem SKOnSR .

Kolejnym ważnym punktem w działalności PSML jest wciągnięcie do działalności stowarzyszenia studentów medycyny, przed pięciu laty byłem pomysłodawcą założenia koła studentów przy naszym stowarzyszeniu. Udało się, młodzież aktywnie działa, a ja podjęłem się koordynowania tej działalności poprzez pomoc w organizacji praktyk i stypendiów.

Poza działalnością w PSML i SKOnSR mam też hobby. Kolekcjonuję stare pocztówki z Wilnem. Mogę porównać jak zmieniało się miasto w przeciągu stuleci.

Wyszukaj na stronie