Kazimierz Jodkowski, syn Michała i Karoliny. Urodziłem  się 1.05.1944r. we wsi Wielkie Jodkiewicze obwodu grodzieńskiego w polskiej katolickiej, szlacheckiej rodzinie, w której zawsze były szanowane i pielęgnowane polskie tradycje narodowe. Przed pójściem do szkoły (wówczas były tylko z  rosyjskim i białoruskim językiem nauczania) nauczono mnie w domu czytać i pisać w języku  polskim.  Mimo ogromnych trudności materialnych pozwolono mi kontynuować naukę, miałem liczne rodzeństwo – trzech młodszych braci i dwie siostry, rodzice pracowali w kołchozie.

Po ukończeniu szkoły kontynuowałem naukę w Grodzieńskiej Medycznej Szkole Zawodowej. Następnie pracowałem jako felczer w Wiejskim Ośrodku Zdrowia. Odbyłem służbę wojskową w Armii Radzieckiej w latach 1964-1967r. Po ukończeniu Instytutu Medycznego w Grodnie w 1974r. i stażu podyplomowego z chirurgii w 1975r. pracowałem jako asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Medycznego w Grodnie. W 1990r. obroniłem pracę doktorską w II Moskiewskim Instytucie Medycznym im. Pirogowa. Od 2000r. jestem docentem Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, gdzie pracuję obecnie. W ciągu 50 lat pracy wykonałem ponad 4000 operacji chirurgicznych u dzieci z wadami wrodzonymi i chorobami, potrzebującymi interwencji chirurgicznej opublikowałem ponad 200 prac naukowych w czasopismach medycznych i materiałach Konferencji i Zjazdów (w tym w Polsce, Czechach, Rosji, Białorusi i innych państwach).

W 1995r. przy Związku Polaków na Białorusi powstało Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie, prezesem którego byłem wybrany i pełniłem obowiązki do 2019r. Jestem członkiem Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. W ciągu tych wszystkich lat liczba członków Towarzystwa wzrosła z 15 do 180. W ciągu 24 lat corocznie nasi lekarze i naukowcy wyjeżdżali na staże specjalistyczne do szpitali w Siedlcach, Krakowie, Warszawie, Wrocławia,  które były finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Naczelna Izba Lekarska. W każdym roku lekarze Towarzystwa uczestniczyli w różnych specjalistycznych kongresach, zjazdach, konferencjach i sympozjach organizowanych w Polsce.  Od roku 2001 członkowie Towarzystwa uczestniczyli w Międzynarodowych Warsztatach Kardiologicznych „Wschód-Zachód” w Białymstoku, wieloletnim organizatorem których był  prof. W.J. Musiał. Przedstawiciele PTLG są nie tylko aktywnymi uczestnikami sesji naukowych, lecz także współorganizatorami i prowadzącymi, często są członkami komitetów naukowych.         

Już stało tradycją, że  od 2008r., organizujemy w różnych miejscach na terenach Białorusi  Świętojańskie Spotkania, połączone z Dniem Służby Zdrowia RB  (czwarta sobota czerwca). Uczestniczą w nich lekarze z Grodna, Lidy, Baranowicz, Mińska, Brześcia i innych miast. Zapraszani  są też i uczestniczą przedstawiciele Konsulatów RP, Związku Polaków na Białorusi oraz goście z Polski i Litwy. Od roku  2020, w związku z zaistniałą sytuacją na Białorusi, w Towarzystwie nastąpiła cisza, mam nadzieje że chwilowo.

Jestem żonaty od 1968r. Mam dwoje dzieci – Annę, która pracuje jako lekarz rodzinny w Łodzi i Wiktora, który jest ordynatorem oddziału chirurgii dziecięcej w Siedlcach. Synowa – Irena jest ordynatorem oddziału kardiologii w tym samym szpitalu.

Za zasługi dla medycyny i ochrony zdrowia i pracę społeczną zostałem, w roku 2005, nagrodzony przez Prezydium Polskiej Akademii Medycyny Złotym Medalem Alberta Szweitzera. W 2012r. zostałem Laureatem Honorowej Statuetki Biegańskiego Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. W Białorusi nagrodzony zostałem Odznaką Honorową „Wyróżniony pracownik służby zdrowia RB”.

 Grodno, 29.03.2024                        Kazimierz Jodkowski

Wyszukaj na stronie