Urodziłem się w roku 1930 w Warszawie, gdzie przeżyłem wojnę, skończyłem szkołę i studia medyczne. Pracując przez blisko 20 lat w Instytucie Hematologii w Warszawie uzyskałem stopnie naukowe doktora medycyny i docenta. Byłem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz autorem, współautorem lub redaktorem kilku wydawnictw książkowych.

Wraz z żoną i dwojgiem małych dzieci, wyjechałem z Polski w roku 1969 bez obywatelstwa polskiego i bez prawa powrotu. Osiedliśmy się w Ameryce i uzyskaliśmy amerykańskie obywatelstwo.

Przez następne 25 lat pracowałem w Głównym Zarządzie Programu Krwi Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Waszyngtonie, pełniąc różne funkcje dyrektorskie.

Moimi pozazawodowymi hobbies były książki, genealogia własnej rodziny i, po przejściu na emeryturę, podróże.

Obecnie mieszkam w Raleigh, stan Północna Karolina.

Do pracy polonijnej zachęcił mnie dr Łukasz Kulczycki, zakładając Związek Lekarzy Polskich w Waszyngtonie, PAHA. Przez następne lata uczestniczyłem w pracach tego stowarzyszenia, m.in. jako jego prezes. Wy tym charakterze wszedłem w skład Rady Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie i brałem udział w jej pracach, pełniąc przez jedną kadencję funkcję prezesa Rady Federacji. Do dzisiaj jestem członkiem Konwentu Doradczego Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Raleigh, 18 maja 2024.

Wyszukaj na stronie