Marek-Maria Meinert urodził się 25 sierpnia 1955 roku w Sopocie. W roku 1980 ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku (AMG), następnie pracował jako asystent i nauczyciel akademicki w Instytucie Chirurgii Dziecięcej  Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Od roku 1982 mieszka na stałe w Republice Federalnej Niemiec. Po uzyskaniu w Niemczech specjalizacji z urologii, był w  latach 1988 – 2021 właścicielem i lekarzem prowadzącym przychodnię urologiczną w Bielefeld, w Nadrenii –  Westfalii.

Od 1990 roku związany jest z Polskim Towarzystwem Medycznym w Niemczech (PTM).

W roku 1997, po wylaniu rzeki Odry i powodzi na południu Polski organizował pomoc medyczną dla powodzian na Śląsku (organizacja i transporty leków o łącznej wartości ponad 74.000 DM dla Wrocławskiej Izby Lekarskiej).

Jest byłym członkiem zarządu PTM, m.in. w komisji sądu koleżeńskiego.

Marek-Maria Meinert to wieloletni organizator, wykładowca i prowadzący sesje naukowe na corocznych letnich, jesiennych i zimowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech.

Od grudnia 2023 – członek zarządu i wiceprezydent Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Wyszukaj na stronie