Po ukończeniu studiów w Śląskiej Akademii Medycznej w 1972 roku, podjął specjalizację z chirurgii w w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie. W tej samej uczelni uzyskał doktorat (1980) i habilitację (1993). Od 1987 roku w USA (do 1990 University of Cincinnati,1990 – 1999 Columbia University). Od 199* związany z University of Illinois w Chicago. Od 2002r pozostaje Dyrektorem Rezydencji Chirurgicznej w University of Illinoiś Advocate Illinois Masonie Medical Center w Chicago, a od 2019r jest również Dyrektorem Departamentu Chirurgii w Ross University School of Medicine.

Działacz Solidarności, aktywny czlonek podziemnych opozycyjnych regionalnych i krajowych struktur „Solidarności” oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Prześladowanym za Przekonania Polityczne „Miłość I Sprawiedliwość Społeczna”.

W 2000-2001 był doradcą ministra zdrowia. W latach 2000′ byt wybrany Vice Prezesem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych a od 2009 do 2016 pełnił funkcję Prezesa tej organizacji Byl Przewodniczącym Programu Naukowego i współorganizatorem trzech Kongresów Polani Medycznej (VII – Toruń, VIII – Kraków oraz IX – Warszawa). Przez wiele lat byl członkiem Zarządu Związku Lekarzy Polskich w Chicago, a w larach 2018 – 2020 Prezesem tej organincji. Zainicjował kolejne sympozja „Patriotyzm, Dziedzictwo i Medycyna” poświęcone lekarzom którą przyczynili się do walki o niepodległość Polski.

Jest naukowcem, nauczycielem akademickim, znanym i wysoko cenionym specjalistą w chirurgii, wykładowcą, promotorem wiedzy wśród młodego pokolenia Polaków. Od dziesiątków lat uczy chirurgii zarówno w Polsce jak i obecnie w USA. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji medycznych, w tym prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów, w którym pełni funkcje Governora. Od 20 Lat prowadzi założony przez siebie Polsko Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi „Amber Coalition”.

Prof. Rudnicki jest znanym i cenionym reprezentantem Polonii. Był inicjatorem wielu akcji promujących Polskę oraz skutecznych działań przeciwko szkalowaniu dobrego imienia Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. W latach 2018 2020 byl członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W 2020 roku został mianowany członkiem Rady Patronackiej przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Byt kandydatem Polonii do Senatu Rnyzyparspolitej w wyborach parlamentarnych w roku 2019.

Wśród wielu wyronień należy wymienić Krzyż Krzyżem Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyż Wolności i Solidarności. Otrzymał zloty medal Ecclesiae Populoque Servilitan Procnam’ (Za posługę dla Kokioła i Narodu). Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał mu honorowy medal …Za zasługi dla ochrony praw erlowieka”, a Minister Zdrowia przyznał Medal ,.Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Kapitula Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wyróżniła go najwyższym odznaczeniem świata lekarskiego w Polsce znanym jako Medal Gloria Atedicinae. Zosial wyróżniony również takimi medalami jak Pro Gloria Medici, Złoty Medal im. Profesora Nielubowicza, Honorowa Statuetka Biegańskiego. medal Honoris Grania od Prezydenta Miasta Krakowa oraz Złotą Odznaką

I lonorową za zasługi dla Wojewodztwa Katowickiego. Jest laureatem „Złotego Otisa”. W uznaniu działalności opozycyjnej był nagrodzony również Złotym Medalem Solidarności na Śląsku i Medalem Upamiętnienia 30 Rocznicy Solidarności. Otrzymał Platynowy Laur 'Ambasador Spraw Polskich’. Jest honorowym PrCZC5CM Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Wyszukaj na stronie