Urodziłam się w Lidzie ( Białoruś) w polskiej rodzinie.
Medycynę studjowałam w Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Grodnie w latach 1980-1986 rr.
Od 1986 roku zamieszkałam w Baranowiczach.
Zamężna, mam 2 dzieci.
Pracuję w miejskiej przychodni, specjalizacja interna. Robiłam specjalizacja z hematologii, w latach 1998 -2006 pracowałam jako hematolog. Przez ostatnie 14 lat pracuję na Oddziale dziennego pobytu jako lekarz internista.
Od pierwszego roku powstania Związku Polaków na Białorusi jestem jego członkiem , ponad 30 lat.
Jestem założycielką w 1992 r i jedynym (co naprawde bardzo smutne i nienormalne!) prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Baranowiczach, które obecnie liczy 32 osoby. Działalność prowadzi się wyłącznie na zasadach społecznych .
PTL w Baranowiczach od 1997 roku jest członkiem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, ja jestem wiceprezesem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych .
W Baranowiczach aktywnie uczestniczę w życiu Domu Polskiego w Baranowiczach, w odrodzeniu kultury polskiej, polskości wśród zamieszkałych w mieście polaków, we wspólnych patriotycznych i towarzyskich imprezach organizowanych Szkołą Społeczną imienia T. Rejtana, chórem Kraj Rodzinny.
Jestem członkiem Zarządu Domu Polskiego w Baranowiczach.
Odznaczenia;
1998 r- Dyplom Uznania za zasługi dla ZPB
2000r- Zasłużonemu-Polskie Towarzystwo Lekarskie
2002 r-Dyplom Uznania- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
2009 r- Honorowa Statuetka W. Biegańskiego Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

Wyszukaj na stronie