Dr Piotr Konopka urodził się 7-ego czerwca 1935 r. w Wilnie. W czasie wojny rodzina znalazła się na tułaczce w okręgu kieleckim (Miechów), a po wojnie osiedliła się w Łodzi. Studia medyczne skończył w Łodzi w 1957 r. Po studiach, nie będąc członkiem partii komunistycznej, dostał przydział pracy na wsi, w miejscowości oddalonej o 60 km od Łodzi (Rokiciny), gdzie pracował przez  2 lata, kontynuując jako wolontariusz pracę i specjalizację z ginekologii-położnictwa w klinice A.M. w Łodzi. Od 1956, jeszcze jako student, pracował jako młodszy asystent w Katedrze Fizjopatologii A.M. w Łodzi.  Od 1959 r. pracował jako asystent a potem adiunkt, najpierw w Akademii Medycznej, a od 1960 r. w tworzącej się Wojskowej Akademii Medycznej.  W roku 1964 obronił pracę doktorską oraz uzyskał 2-gi stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. 

W 1970 r. opuścił Polskę i zamieszkał we Francji, gdzie po ponownych studiach, uzyuskał drugi dyplom lekarski w 1975 r.  We Francji, od 1970 r. pracował w pełnym wymiarze godzin w szpitalu Beaujon w Clichy, na przedmieściu Paryża oraz jako konsultant w kilku paryskich szpitalach.  Od 1976 r. prowadził prywatną praktykę w dziedzinie ginekologii-położnictwa, kontynuując pracę szpitalną w zmniejszonej ilości godzin.  Przeszedł na emeryturę szpitalną w roku 2000 (65 lat) a w praktyce prywatnej w roku 2016, po 60 latach nieprzerwanej pracy zawodowej.  Jest autorem 84 publikacji naukowych, artykułów w Encyclopedia Universalis oraz licznych artykułów z dziedziny popularyzacji jak też historii medycyny. 

Członek następujących stowarzyszeń naukowych: 

1)  Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

2)  Société Française d’Endocrinologie 

3)  American Society for Reproductive Medicine 

4)  Polskie Towarzystwo Lekarskie (członek korespondent) 

5)  Czeskie Towarzystwo Lekarskie im. J.F.Purkinyego (członek honorowy)

6)  The Polish-American Medical Society, Chicago (członek honorowy)

7)  Association des Médecin d’Origine Polonaise de France (członek honorowy)

Ważniejsze wyróżnienia państwowe i społeczne :

1) Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi R.P.
2) Złoty medal Senatu Francuskiego

3) Srebrny medal zasługi miasta Paryż 

4) Złoty medal zasługi miasta Paryż VI (dzielnica uniwersytecka)

5) Złoty medal zasługi Akademii Medycznej w Łodzi

6) Statuetka Zasługi “Hippokrates “Naczelnej Izby Lekarskiej

7) Gloria Medicinae – Medal Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

8) Kryształowa Statuetka Zasługi Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

9) Statuetka Zasługi “Władysław Biegański” przyznana przez Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie.

Osiągnięcia naukowe

 • doktorat  w 1964r. – Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
 • powtórne studia medyczne i doktorat we Francji 1970-1975 Université Paris VII (Faculté de Médecine Xavier Bichat )
 • 84 publikacje jak też artykuły pedagogiczne w Encyclopedia Universalis i w książkach dotyczących historii medycyny (lista do wglądu)

Osiągnięcia zawodowe

 • dyplom lekarski w Polsce 1957r. (Łódź)
 • ostanie stanowisko w Polsce – adiunkt Wojskowej A.M.  
 • asystent na oddziale ginekologi Szpital im.Madurowicza w Łodzi
 • specjalista II-go stopnia z ginekologii i położnictwa 1964 r.
 • we Francji od 1970 r. asystent w szpitalu Beaujon i konsultant w szpitalach paryskich (consultant en premier) 1970-2000r.
 • specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa
 • specjalista z zakresu endokrynologii
 • prywatny gabinet położniczo-ginekologiczny 1976-2015 r. , w Paryżu

Aktywność pozazawodowa

Zaangażowanie w pracę społeczną rozpoczęło się już w czasie studiów. W 1953 r. założył Studencki Teatr Satyryczny przy A.M. w Łodzi, który przyjął nazwę “Cytryna”. Był w tym teatrze nie tylko pierwszym “dyrektorem“ ale również aktorem i autorem tekstów. Ten teatr studencki prosperował znakomicie przez wiele lat, zdobywając liczne nagrody krajowe i zagraniczne.  Został rozwiązany dopiero w 1987 r. 

We Francji, akcje społeczne rozpoczęły się w grudniu 1981 r. po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce. Około 30.000 Polaków zostało zablokowanych w Paryżu bez możliwości powrotu do kraju. Potrzeba pomocy lekarskiej stała się natychmiastowa.  Dr Piotr Konopka założył “Polskie Centrum Medyczne“, które w ciągu kilku dni, przy pomocy władz Paryża, otworzyło 2 poradnie (medyczną i dentystyczną) w których pracowało około 20-u lekarzy francuskich polskojęzycznych, jak też liczny dwujęzyczny personel pomocniczy. Liczne laboratoria, radiolodzy, jak też oddziały szpitalne (chirurgia, położnictwo) współpracowały bezpłatnie z Polskim Centrum Medycznym. Poradnie te istniały do 1984 r. 

W roku 1989 grupa lekarzy postanowiła założyć Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (Association des Medecins d’Origine Polonaise de France – AMOPF). Dr Konopka był jednym z założycieli, jak też pierwszym sekretarzem stowarzyszenia. W następnych latach był prezesem przez 5 trzyletnich kadencji (1993-1999 i 2003-2012). Od 2004 r. jest Prezesem Honorowym AMOPF-u. 

AMOPF jest od 35-ciu lat stowarzyszeniem niezwykle aktywnym. W latach 1991- 2009, AMOPF zapewnił szkolenie zawodowe dla 162 stypendystów, głównie z Polski ale też z Republiki Czeskiej i z Węgier. Członkowie stowarzyszenia organizują swoje spotkania natury zawodowej, kulturalnej i turystycznej (8 do 14 razy w roku).  25 maja 2024r. AMOPF obchodził uroczyście 35-cio lecie swojej nieprzerwanej działalności. 

AMOPF był w 1994 r. jednym z czterech stowarzyszeń założycielskich Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, która następnie zmieniła nazwę na  obecną – Federację Polonijnych Organizacji Medycznych (aktualnie 18 stowarzyszeń z 9-ciu krajów).  Dr Piotr Konopka był wielokrotnie członkiem Zarządu Federacji, jak też redakcji Biuletynu Federacji. W latach 2017-2022 był współtwórcą, administratorem i redaktorem witryny internetowej Federacji (poloniamed.org).

Wyszukaj na stronie