Ambicją Fundacji jest wspieranie Polonii medycznej, a poprzez to też i pozostałych członków Polonii, na terenach  gdzie sytuacja ekonomiczna, polityczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.

Polacy żyją w wielu miejscach, w których służba zdrowia działa bardzo źle, sytuacja polityczna jest trudna a sytuacja ekonomiczna jest, nierzadko, tragiczna.

Właśnie tym osobom – najsłabszym, schorowanym i w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej jak i socjalnej, pomagają członkowie Polonii medycznej.

Mieszkający na tych terenach lekarze polonijni, żyjąc w tych samych warunkach i sami otrzymując bardzo niskie wynagrodzenie, nie mają możliwości dzielenia się dobrami materialnymi czy lekarstwami. Pomimo to, starają się, w miarę swoich możliwości, wspierać najsłabszych członków Polonii. Lekarze są często sercem życia polonijnego na tych obszarach.

Ci z nas, którzy żyją w lepszych warunkach ekonomicznych mają możliwość przekazania pomocy poprzez Fundację Polonii Medycznej, wyrażając w ten sposób uznanie i poparcie dla tych którzy pielęgnują polskość i trwanie Polaków na terenach, na których warunki życia są trudne.

Najnowsza, tragiczna historia unaocznila nam potrzebe pomocy dla Polonii zza wschodniej granicy Polski

Wyszukaj na stronie