U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia.

Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest zbieranie odpowiednich środków, a następnie spożytkowanie ich na realizację głównych kierunków jej działania.

Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

  • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej 
i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
  • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.

Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły 
w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacją.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby popierające cele Fundacji, mające pomysły jak te cele zrealizować oraz wrażliwość skłaniającą je do odstąpienia swojego wolnego czasu i środków materialnych na rzecz nieznanych im Koleżanek i Kolegów oraz ich pacjentów.

Wyszukaj na stronie