Organizacja wlasnego stazu w celu kontynuowania swojego rozwoju naukowego czy doskonalenia zawodowego nie jest prosta.  Poza wlasnym pomyslem, wiedza, wkladem pracy, przeorganizowaniem zycia zawodowego i rodzinnego, wymagane jest tez wsparcie ze strony zyczliwego nam mentora, wiedzacego na ile nasze pomysly naukowe sa dobre i mozliwe do zrealizowania.

Celem działania Fundacji Polonii Medycznej jest stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej pośredniczącej w odnajdywaniu i ułatwianiu kontaktów między potencjalnymi mentorami i potencjalnymi stazystami. Osoby o dłuższym stażu naukowym i zawodowym, posiadające doświadczenie w pracach badawczych, naukowych i w publikowaniu wyników badań, będą mogły, przekazywać młodszym kolegom swoją wiedzę i umiejętności, ku pożytkowi wszystkich zaangażowanych w wymianę osób oraz ich pacjentów.

Celem naszym jest:

1 Odnalezienie oraz zorganizowanie skłonnych do współpracy lekarzy polskiego pochodzenia, o uznanej pozycji naukowej i zawodowej
2 Ułatwienie kontaktów pomiędzy polonijnymi naukowcami oraz stworzenie listy nazwisk osób  współpracujących w realizacji celow Fundacji
3 Ułatwienie kontaktów między lekarzami pracującymi w Polsce, polskimi uniwersytetami zajmującymi się kształceniem lekarzy a polonijnymi lekarzami – naukowcami
4 Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności lekarzy polonijnych oraz współpracujących z nimi lekarzy polskich i polskich wyższych uczelni medycznych

Potencjalnymi obszarami współpracy są:

  • recenzje grantów
  • recenzje publikacji
  • wymiana stypendystów
  • współpraca w poszukiwaniu miejsc stażowych i grantów
  • udział w zespołach redakcyjnych magazynów naukowych wydawanych w Polsce
  • wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włącznie z obejmowaniem stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowców
  • wspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badan i publikacji
  • współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu sympozjów, konferencji i kongresów

Wyszukaj na stronie