Wpłaty

Fundację Polonii Medycznej można popierać na wiele sposobów. Wiele osób, formalnie wchodząc w skład Rady czy Zarządu Fundacji, daje swój czas, wysiłek, kontakty i doświadczenie. Wiele osób, współpracując z Fundacją, nie będąc wymienionymi z nazwiska, robi to samo. Zapraszamy do poparcia w formie pracy. Jednak poza pracą, której wartość można przeliczyć na cenę niewykonanej pracy zawodowej, potrzebne są też konkretne pieniądze. Fundacja przeznacza je na swoje cele statutowe, czyli streszczając – organizację staży i naukowo-zawodowych kontaktów polonijno-polskich oraz na organizację pomocy dla Koleżanek i Kolegów, których gorsza ekonomia jest uwarunkowana przez miejsce w którym żyją.

Przelicz, prosimy, ile godzin Twojej pracy jesteś skłonna/y przeznaczyć na cele realizowane przez Fundację i wpłać równowartość na konto Fundacji. Fundacja, nie mając odpłatnej siedziby, sekretarek, delegacji służbowych czy opłacanych funkcjonariuszy, przeznaczy cala wpłaconą przez Ciebie sumę na cele statutowe, o których poparcie zabiegamy u Ciebie.

 

Wplata przelewem bankowym

 

Przelewy z Polski, w złotówkach:

29 1020 1664 0000 3502 0643 5251

 

Przelewy z zagranicy  

BIC/SWIFT:   BPKOPLPW 

 

w zlotowkach (PLN)

PL29 1020 1664 0000 3502 0643 5251

 

w EUR

PL89 1020 1664 0000 3102 0643 5434

 

w USD

PL67 1020 1664 0000 3102 0643 5442

 

Adres banku:

PKO Bank Polski S.A.

Oddzial 2 w Czestochowie

Aleja Najświętszej Maryi Panny 19

42/200 Częstochowa

Polska

Wpłaty kartą